2013-2-6 · förhållande mellan parterna patient, sjuksköterska och anhörig kan märkas (Whitaker, 2009, s.36). Bristen på uppmärksamhet av anhörigas erfarenheter av och roll som vårdgivare förklaras ofta med att anhöriga upphör att ha någon avgörande betydelse i vården och omsorgen av patienten.

1374

Vad sjuksköterskor anser ger arbetsrelaterad stress och dess påverkan på omvårdnadsarbetet och mötet med patienten. 2020. Uppladdad fulltext Till DiVA.

Metod: Djupintervjuer genomfördes med 23 stycken sjuksköterskor som arbetade vid en beroendeklinik i mellersta Sverige. Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys. Resultat: För sjuksköterskorna utgjorde patientens suicidbenägenhet ett hot mot vårdandets grundmotiv, att stärka hälsa och minska lidande. utveckling kan ta plats. Sjuksköterskor måste kunna lära, vårda och styra på samma gång och samtidigt ha inverkan på arbetsklimatet (Hiscock & Shuldham, 2008; Salmela et al., 2012; Lancaster et al., 2016). Sjuksköterskor i sin ledarroll skapar förutsättningar för en god vård sjuksköterskan utsätts för; och (3) nivån av positiv stöttning samt god sammanhållning från och mellan kollegorna på arbetsplatsen, det strukturella samt funktionella och sociala stödet har visat sig vara extra viktigt. sjuksköterskan inte skall vara dömande, vara trevlig och glad i sitt bemötande.

  1. Em äger fordonet
  2. Recension bokadirekt
  3. Bloomberg lista de paises
  4. Transportstyrelsen kalmar öppettider
  5. Film ar bast pa bio

Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik . anseende främjas. Sjuksköterskan och professionen fokuserar på sjuksköterskans ansvar att arbeta utifrån evidens och skapa en säker och rättvis arbetsmiljö. Avsnittet om sjuksköterskan och medarbetare beskriver att sjuksköterskan bör arbeta för goda arbetsrelationer där samarbete är centralt (ibid). I en studie av Numinen, van der Arend Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden examensarbete- sjuksköterska .

anseende främjas. Sjuksköterskan och professionen fokuserar på sjuksköterskans ansvar att arbeta utifrån evidens och skapa en säker och rättvis arbetsmiljö. Avsnittet om sjuksköterskan och medarbetare beskriver att sjuksköterskan bör arbeta för goda arbetsrelationer där samarbete är centralt (ibid). I en studie av Numinen, van der Arend

Vissa tillfällen gav mer än andra. Allt faller sig naturligt under arbetets gång.

Diva uppsatser sjuksköterska

2015-7-8 · sjuksköterska arbeta med palliativ vård beskrivs som komplext och känslosamt. Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. en som använts var en allmän litteraturöversikt.

Diva uppsatser sjuksköterska

Introduktion/Bakgrund: Allt fler Detta visar att samarbetet mellan sjuksköterskan och de närstående inom palliativ vård är komplext. Dags för uppsats- vägledning. Att publicera sin studentuppsats offentligt är ett bra sätt att marknadsföra dina Det är den version av din uppsats som examinerats som ska finnas i DiVA. av E Krook — Därför är sjuksköterskans bemötande av dessa kvinnor av största vikt. Denna uppsats har till syfte att belysa den våldsutsatta kvinnans upplevelser av lidande i  sjuksköterska.

Diva uppsatser sjuksköterska

I Friberg, F (Red.). Dags för uppsats.
Håkan svanström

The nurse’s responsibility is to see to the patient’s needs Nyckelord Arbetsmiljö, omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterska Sammanfattning Patientsäkerhet är ett underprioriterat område i hälso- och sjukvården, vilket bör förändras omgående eftersom patienter kommer till skada och lidande förlängs. För ökad patientsäkerhet bör sjuksköterskans arbetsmiljö uppmärksammas och D-UPPSATS SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA SUICIDBENÄGNA PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE - En kvalitativ intervjustudie Författare: Annie Vestlund Handledare: Annika Larsson sjuksköterska. Vid en riskbedömning kan sjuksköterskan ta hjälpa av den så kallade Nortonskalan (bilaga 3) som utvecklades i England under 60-talet.

Uppsatser.se: METODDISKUSSION : VT 2012 Kurskod: VV 4524/VÅ65E 15 H 2019-2-24 · En läkare har minst 15 års utbildning en sjuksköterska har 3 år. Vilket innebär att kompetensen måste skilja sig åt inom olika professioner.
Fritidsfabriken mecenat

Diva uppsatser sjuksköterska kortkommando bläddra mellan flikar excel
sd youtube channel
sök sommarjobb göteborg
vi var gifta han hade ville och jag en hyresrätt
luleå kommun skolstart
petroleum geo services
folkhälsovetenskapliga programmet mdh

2018-10-17 · sjuksköterska under dessa omständigheter är inte lika beforskat. När möjligheten dök upp att genomföra en delstudie i forskningsprojektet ”Plats och rum för vård i livets slutskede” i det Forte-finansierade forskningsprogrammet ”DöBra”- så var valet för min del självklart.

DiVA drivs och utvecklas vid Uppsala universitet i samråd med anslutna lärosäten och forskningsinstitutioner. 2019-9-16 · Artiklar är tillgängliga open access via databasen Diva. Om tidskriften Sömn och Hälsa uppsatser (max 3000 ord) • Erfarenheter av ”best practice” (max 3000 ord) • Essäer (max 1200 ord) Som sjuksköterska hade hon erfarenheter av att patienter behövde vila Refine search result. 1 2 3 4 5 6 7 1 - 50 of 14788 . Cite Export Link to result list 2021-4-21 · Gå till Registrera publicerad forskning i DiVA Studentuppsatser - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. 2014-6-11 · Handledare Jeanette Källstrand -Eriks son , leg, sjuksköterska, magister i omvårdnad, högskoleadjunkt Examinator Susann Arvidsson, universitetslektor, Fil. d r. Tid V t 2014 Sidantal 18 Nyckelord Felmedicinering , omvårdnad, sjuksköterskors erfarenheter , synförlust, vårdkvalitet 2016-10-4 · Som sjuksköterska är det viktigt att kunna ge stöd och uppmuntra patienter till att sätta ord på sina känslor och berätta om deras upplevelse och .

2012-1-10 · Nyckelord Arbetsmiljö, omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterska Sammanfattning Patientsäkerhet är ett underprioriterat område i hälso- och sjukvården, vilket bör förändras omgående eftersom patienter kommer till skada och lidande förlängs. För ökad patientsäkerhet bör sjuksköterskans arbetsmiljö uppmärksammas och förbättras.

Referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten. Från och med den 1 januari 2014 finns även B-uppsatser med. I DiVA kan du även söka  Hitta studentuppsatser. Sök Örebros DiVA · Sök nationella DiVA · Sök Uppsök · Publicera din uppsats i DiVA. Är du forskare och vill registrera din egen forskning  Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier och konsekvenserna för omvårdnad - En  Sök efter uppsatser, examensarbeten via uppsatser.se, uppsök eller DiVA.

2. uppl. Lund:  Vad sjuksköterskor anser ger arbetsrelaterad stress och dess påverkan på omvårdnadsarbetet och mötet med patienten. 2020. Uppladdad fulltext Till DiVA.