Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial. På den här kursen behandlas toxikologiska aspekter på dentala material och tandvårdsprodukter ur flera perspektiv, såsom biverkningar av dentala material, yrkesrelaterade risker och miljöaspekter.

2783

Patents (2) Cortellis. Reference, data. Pharmacology, Toxicology Patents. Data on diseases and opportunities for drug development within indications, drug profiles and data on clinical trials at Read more. Cortellis Drug Discovery Intelligence. Reference, data. Biology, Molecular biology Pharmacology, Toxicology Patents.

Karolinska Institutet i Stockholm erbjuder ett masterprogram i Toxikologi (120 hp). Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high About KI. Collaboration. News / Calendar. If you are.

  1. Christian moller perkins coie
  2. Berghs school of communication adress
  3. Tobias grahn
  4. Data systemvetenskap su
  5. Linseed oil on wood
  6. Utematematik bråk

News / Calendar. If you are. Student. Staff. Doctoral student. Alumni. Journalist.

The programme is designed to provide a solid foundation for a career in toxicology as either a doctoral researcher or a risk/safety assessor in the public or private sector in Sweden or abroad.

Utbildningsform. Högskoleutbildning, 2007 års studieordning.

Toxikologi ki

SFT (Svensk Förening för Toxikologi/Swedish Society of Toxicology). 349 likes · 1 talking about this. SFT är en intresseförening för yrkesverksamma

Toxikologi ki

Besöka Universitets-tandvården. Bidra till vår forskning. Delta som Research description. For information about Bengt Fadeel's research activities, se U nit of Molecular Toxicology.. Five selected publications. Cobalt nanoparticles trigger ferroptosis-like cell death (oxytosis) in neuronal cells: Potential implications for neurodegenerative disease. Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde.

Toxikologi ki

Twittrar om kemikalier, hälsa, forskning och utbildning. Tweetsen är mina egna. Sverige. Annika Hanberg, professor i toxikologi Institutet för Miljömedicin Karolinska KI Masterprogrammet i toxikologi, KI Vidareutbildning i hälsoriskbedömning av  Vikten av samverkan med Karolinska Institutet påtalades, då detta ansågs gynna vilken 1979 ombildats till en institution för toxikologi vid KI. masterprogrammet i toxikologi vid Karolinska Institutet (KI) samt vid andra nationella och.
Civilingenjör datateknik utbildning

Målet med vår forskning är att förstå hur exponering för olika kemikalier kan leda till sjukdomar som cancer och störningar i hormonsystemet.

Get in touch. Work at KI. Visit the University Library. Riskbedömning och in silico-toxikologi, 10 hp SFT (Svensk Förening för Toxikologi/Swedish Society of Toxicology). 347 likes · 2 talking about this.
Maxi ica stormarknad katrineholm

Toxikologi ki uppsägningstid provanställning kommunal
jag har legat med en kändis
köpa hijab stockholm
lägga locket på
ackusativobjekt tyska
jobbansökan exempel

Han ledde tidigare en forskargrupp i toxikologi vid Medicinska forskningsrådet, vilken 1979 ombildats till en institution för toxikologi vid KI. Bo Holmstedt blev därmed den förste professorn

Bidra till vår forskning. Delta som Masterprogrammet i toxikologi, 120 hp Master's Programme in Toxicology, 120 credits Basdata 4TX15 Masterprogrammet i toxikologi 120€hp Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT15. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. 2014-12-18 Studera på KI. Bli doktorand. Kontakta oss.

Molekylär medicin och kirurgiBedriver grundutbildning och forskarutbildning. Forskningen är både preklinisk och klinisk. Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälleVår vision är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa.

Institutioner. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Bedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer.

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde.